is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengel-poëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 M E N G E E W E R K.

Eir h een ander punt; 'k vermy het deezen keer;

Of gy hierdoor de ft ad benadeelt of bevoordeel', Zal blyken ; (zo men nog uw opzet thans niet weer',)

Ik onderfchei de zaak, (en dit, dit eiseht de reden,) Van uwe handelwys — (wart dit niet ondereen,)

'k Verfoei een handelwys die geenzins dient geleeden : En 't fchcrpzieudc oog ziet reeds door die beklecdzels heen.

'k Betwistte nooit het recht aan iemand, wie 't mogt weezea. Zyn/ god te dienen naar het licht dat hy ontving:

'k Hen vryheid; 'k zeg niets meer: geen SecT heeftmyt* Ik ben de hartvriendin van alle ftcrveling, vreezen:

Zo zy de maatfehapy bevoraren , nóóit verftooren, En nutte leden zyn van cc-en vryen Staat:

Zingt Romeeok niet gods lof in grootfche tempeichooren? Geen zinpeloozer haat dan een Religiehaat!

re onmenfchelyke Dwang - wat maakt zy? Huichelaren. Bid god voor hem die doolt, maar haat uw' broeder nooit;

Poogt, zc gy beter denkt, die neevlen opteklaaren; Uw heil vergroot als gy uws raasten heil voltooit.