is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 70 )

gaan moeiten, door zyn volmaakte en klare openbaring van genade en plicht; hun verftand zoo in alle deze opzichten met middelen tot kennis van goede werken en beweegredenen tot dezelve voorzien. — Hun wil en genegenheden had hy opleidende middelen tot verkiezmge er van gegeven; hen dooreen tuin voor de vrees en afleiding van vreemde volken, door uitzuivering, voor aanftootvan de afgodery en onreinigheden der oude inwoonderen beveiligd, en goede voorbeelden onder hen verwekt, die hen tot het goede trekken konden ; ja een opzicht ever- hen gefield, dat hen daar toegedurig'aanzetten moest": — Hunnen woorden en werken had hy allerlei gelegenheden gegeven, om hun licht in Godzaligheid , rechtvaardigheid en matigheid, tot Gods eer, malkanders nut en ftichting,te laten fchynen; en derhal ven alle middelen, welke een redelyk menfeh tot goede werken noodig en nuttig zyn, aan dat volk gefchonken.

Het kwam dan noch by gebrek van de leer, afzondering, -hervorming, voorbeelden, opzienders, arbeidslieden of goede gelegenheden toe, dat dit volk geen goede maar kwade werken gedaan had, maar by de boosheid en afkeerigheid van het volk zelve, het welk geen lust had, om zich door die middelen, tot het goeddoen te laten verbeteren en opwekken, maar aan het boosdoen vasthield, even als ondeugende wynftokken in eenen wyngaard. Zoo wordt ons doorgaands de geaartheid van dat volk, als hardnekkig en wederfpannig, dwalende van harte, en Gods wegen niet kennende, voorgefteld. Zal ook, zeide Jeremia iüll. as., een moorman zyn huid veranderen« of m luipaard zyne vlekken ? zoo zult gylieden

ook