is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80 LIEliDlérfTEN.

En het juichen, u bejegenen, Die liet groote Kint koint zegenen,

Dat, in 't vaderlijk palais

Nu geboren, heil en pais Allen Cliristenfchen gewesten, Van het oosten in het westen,

Met zijn' gulden naem belooft.

Grootvaêr Karei fteekt zijn hooft Uit den hemel, ziet'beneden, Om de Nederlantfche ftcden

Heil te wensfehen met dien Zoon,

Vijfde parel aen de kroon Van zijn PHLIPPEN, en hun naemen. Neef en Grootvaêr ftemmen t' zamen,

Na eene andcrhalleve eeuw,

In dien bijnaem: en de Leeuw Van ons Hollant neemt behaegen Ecnen waterfprong te waegen

Neffens' PROSPERS groote vlagh,

Die het Hollantfclie gezagh Door de zenuw van de fehijven En het gouden vlies wil Pcijven,

Dat geen Zeedrack durf beflacn,

Op den vrijen Oceacn, Ons, gefteikt met PHLIPPUS Rijken, Vlagh en zeil te heetcn fhïjken,

Daer de Zeeleeuw omgeroert

't Indisch gout ter beurze invoert. PRO SPER noodight onze fchepen ," Ongehindcrt, onbenepen.

Met den omloop van de zon,

Op het fpoor van Salomon, In te haelen d' ingewanden En den oogst van alle landen,