is toegevoegd aan je favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIERDICHTE»; 99

OP II ET VERTREK

VAN DEN E. HEERS

GEERAERT H U L F ,T,

DIRECTEUR GENERAEl IN DE OOSTINDIEN.

Ha tibi erunt artts.

M nnhafte Huift, een ieder wort

(Beftrafme, indien ik mis) Een geest van boven ingeflort,

Die tiaeu verzetbaer is. Elk beeft zijn trek en tegenheit,

Tot dit, van dit en dat. Wie breidelt dees gencgenheit,

Dat zij niet uit en fpat, En uitberst, d' eene of d' andre tijt?

Men onderdruktze wel Een poos, maar gcenzins zonder ftrijt,

En innerlijk gequel. Natuurwet wankelt niet zoo licht,

Hoe hardt zij wort gefchokt. Zij zet zich fchrap, en fluit zich dicht,

En ftaet, gelijk verftokt. Lykurgus, die wel eer tot nut

Van Lacedemon fchreef, Door wet, die Staet en fteden flut;

Dees nutte waerheit fteef. Wanneer de jongkheit aen de poort

Van haeren leitsmau quam, Hij uit den aert van clks geboort*

Een zeker teken nam. De vrije keur haer vrijheit hiel

In 't kiezen onder veel, C a