is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I3*> AFBEELDirfGEH.

En vreedzaemheit, dien Helt natmirlrjk aengeboren;

Terwijl de weerelt raest, gelijk de wilde zee. Hij zegent ieder een, en overtuight de Vloeken,

Genoeght zicti met zijn erf, en vaderlijk bezit, Bemint de jaght, en ftilte, en kunst, cn wijze boeken,

En liantbaeft recht en trouw, om Godt, der vroomen wit. Getrouw het Keizerdom, en 't Rijk, en Duitfctie Heeren„ Kan dees met zijn gemael en bloet een zael ftoffceren,

M d CL l.

OP DE

KONING KL IJ KE MAJESTEIT,

te Denemerk, Noorwegen, Wenden, en Gatten,

FREDERIK DE DERDE.

C-efchUdcrt door Karei van Mander , Uoffchilder van zijne Majesteit

D

■«-'en geest van Mander, om de Majesteit te maefen

Van Koning f re beu ik, ontbreekt geen verf, maer vier Dat uit vier kroonen gloeit met levendige Braden,

Of uit zijn Noortftar geeft een* goddelijken zwier. Wat raet? de fcbilder zit bekommert, en verlegen.

Ir> groote zaeken mist de kunst haer kracht, en eiscb. Penfeelen zijn te licht om fceplers op te weegen ;

Dies maelt hij in 't verfchiet de zee, cn 't zecpaJais, De Sont, en Kroonenburgh, op dat men 't beelt moght kemiea-

De flaeuwc fehildergcest met merken van de Kroon Zijne ónmagbt fterken moght, eer hij verflaende in *t rennen.

Zoo ftrijkt de Kunst h,aer vlagh voor 's Konings glansen, troon.