Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T4<> AFBEELDINGEN*

In bcij de wcerelden. Zoo zagen hem de Hceren Noch onlangs aen de Main de kroon van Oostenrijk,

ïn keurvorst FREDRix naem, hantliaven,en verwoeien1» Een fcheitsman zette zoo veel ongelijks gelijk.

De Wijsheit kon een' man tot eenen Godt verheffen.

Hij wist met minne en kracht haer keürwit recht te treffen.

li D C LIX.

OP KOSMUS DE MEDICES,

vader des vader lant s.

Cjcen print quam oit den Grooten k o s m ij s nader* Men kent hier uit het wezen van den vader Des vaderlants en 't Mediceefche bloet, Zijn deught ftont pal in voor- en tegenfpoet.

op den edelen heer

JAKOB WYTZ,

Wachtmeester van de Legers der Vereenighde Nederlanden.

D it 's Wijts, des Princen hart en oogh-. zo ik hem ken

In adeldom rechtfchapen.

Hem voeght geen beter wapen, Dm *t Ridderlijk rappier, en eene ftrijdbre pen.

OP LAURENS REAEL,

Ridder, out Generael van de Oost-Indiën.

Gefclüldert door Thomas de Keizer.

2joo maelde een Keizers hant den wakkeren Reael,

Den Ridder, den Gezant, den grooten Generael,

Voorzien met brein in 't hooft, met oorloghsmoedt in harte»

*t Was bij, die Spanjen op zijn' eigen bodem tarte.

Vaer heen, gelauwert hooft, gelukkclijk door zee,

En breng voor 't Vaderlant ontelbre kransfen meê.

Sluiten