Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFBEELDINGE». 241.

OP DE AFBEELDINGE VAN

MAS ANJELL O.

Sie Mas Anjcllo liier in print voor elk ten toon, Die van de Visclibank klom op 's Konings hogen Troon, Het kitteioorigh Paert van Napels holp aen *t hollen, En, op zijn Faëtons geraekt aen 't zuizebollen,

In eenen oogenblik ging plotfeling te gront.

Gehoorzaemt, als een Vorst, doorfchooten, als een hom.

OP PIETER PIETERSZ. HEIN.

lieutenant generael;

D e blixem, die het Beek van 's aerdrijx Dwingelant

Lest floeg den Kroon van 't hooft, den 'Scepter uit de hant'

Voorfpelde dezen Hein, den Zeefchrik van Delfshaven,

Die 't al verovert wat West-Indië kan graven.

't Vereenight Neêrlant vrees voortaen voor geen belegh;

Filippus leit in zwijm, en heeft den dootfteek wech.

OP DE AFBEELDINGE VAN

MART EN HARPERTSZ. TROMP,

Ridder, L. Admirael van Hollartt en Westvrieslant, daer hij als Neptunus, op een wagen van zeepaerden wort voortgetrokken.

7

t-joo hielt de Zeevooghtvan de zeven vrije Landen Het roer des Oceaens, en tarte voor ons ftranden De doot, den donderkloot, den blixem, en den brant:

Zoo nam de deught van Tromp de Vlooten op haer tander,, OP DEN ZELVE N.

Laet Titus Lvius met Roomfche Helden pralen; Be Leitfche Livius braveert alle Amiralen, Q

Sluiten