Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3ó0 BRUILOFTDICHTE».

Zij vermaent hem op te waeken.

Niet te fmilten van verdriet,, Liever in haer vier te blaeken:

En hij hoort een vrolijk liet Troostrijk fpellen in zijn droomen

Dat hij haest ontmoeten zou Een, die hem wil willekomen,

Als voorheen zijne eerfte trouw, Voor het breeken van die keten. Lief, na leedt, helpt leedt vergeetenv

2. wedergalm.

Op een voorfpel, zoo gezegenr,

Wort hij van 't gewenschte goet, Hem befchorcn, heusch bejegent,

En gevoelt een" nieuwen gloet 't Hart ontvonken van die fchoone.

Liefelijker dan de Maij, Aller niacgden bloemc en kroone.

Raet, wie was 't? de fchoone Raij, Schoon van aengebore zeden,

En vernuft, en wat een maegt, In haer levens lent getreden ,

Als een* geur en bloesfem draegt, Die eene eedle vrucht beloven,

d'Êer en *t puik van Aemftcls hoven.

3. bruiloftsgalm:

Mogt ik hier een toon op zetten

Hoe de Helt ten reie ging, Toen hij, onder Venus wetten,

Hoop van zijne RAij ontfing,

Sluiten