Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER W A E R E L D; $

Zich in gevaar ftellen, om zich geheel te ruineeren , in plaats van zich te vervoegen byeene waare Vriendin; by my, die haar ten Moeder verftrekt heeft. . . ■. Schrikken om aan die haare fouten té

belyden. ; . . ; byftand te verzoeken

ö Hemel! is dit de waarëkieschheid, is dit billyk j is dit dankbaar ? . . . ;

juliette.

ïk bid u , Mevrouw , zeg niets meer; bedaar een weinig.

b orizee;

Daar komt zy . ; . . zy ziet er zeer treurig uiti

juliet te.

Het gefprek met haar Hofmeester ssal haar ze,ker niet vervrolykt hebben.

DERDE TOONEEL.

juliette,- dorizee, de marquisin.'

b e marquisin, tri een morgen gewaad.

Juliette! ... Hoe, Tante , zyt gy daar ? ... my niet waarfchuwen....

E dó-

Sluiten