is toegevoegd aan uw favorieten.

Wagenaar's Beschryving van Amsterdam gevolgd, in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STADS-HERBERGEN. 75

ziet men de afbecldzcls der Heeren Cornelis Witfen , Roelof Bikker, Gerrit Reinst en Simon van Hoorn.

STADS HERBERGEN.

OUDE - ZYDS - HEEREN LOGEMENT.

i Het is een tamelyk pragtig gebouw en ftaat aan de Zuidzyde van de Grim - Burgwal, ten einde van de Oude Zyds Voorburgwal. De Voorgevel is verfierd, met hardftecnen Festonnen, cn pronkt, in deszelfs Frontefpies, met het Wapen der Stad, waar boven twee liggende Leeuwen de Keizerlyke Kroon vasthouden. In. het gebouw treed men over een Steenenfluis of Brug, welke met een fraai yzeren hek kan afgefloten worden. Ook ziet men boven den ingang desgelyks het Stads - Wapen. Voorts zyn van binnen, in dit gebouw, verfcheiden aanzienlyke vertrekken, in wélke zomtyds Vorften of andere Perfoonen van rang Logeeren.

NIEUWE-ZYDS-HE li RE N - L O GE ME N T.

i Het zelve ftaat op de Haarlemmerdyk aan de Heeremarkt. Dit gebouw , welk in vroeger jaaren tot een Vleeschhal cn Wagthuis diende, gelyk men kan befpeuren aan de Vier Osfenkoppen, die in den Voorgevel zyn uitgehouwen, heeft twee ingangen; één van vooren, onder eenen hoogen fteenen trap naar 't Wagthuis, welk hier nog gehouden word, en een andere aan de Oostzyde uitkomende, op ccn Bïnneplaats. Wyders is dit Logement,van verfcheiden ruime vertrekken voorzien. De beide ingangen zyn van boven met het Stads-Wapen verfierd.

NIEUWE STADS HERBERG.

i Is gelegen aan 't einde van eene lange houten Valbrug »