Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VALSCHÉ VRIENDEN. 233»

hoe zult gy dan een braaf man, en een verftandig Militair worden ?

DE RIDDER.

Ik meen daar ook geene gewoonte van te maaken ; want waarlyk, ik heb veel meer fmaak irj bezigheeden. . .

DE GRAAF.

Dat is zo, maar die fmaak moet aangekweekt. V/orden, of zy verkwynt heel fpoedig; en om hem te behouden , moet men zich ten vasten reegel Hellen , nooit een geheelen dag weg te beuzelen.

DE RIDDER..

Goed: ik kan, myn waarde Vader, zeer ge-v maklyk van deeze Party afzien; ik zal hier eeten ; en myne vrienden maar eens even gaan fpreeken.

DE GRAAF.

Neen: ga uit, hou uw woord; maar maak om :ialf agt hier te zyn, dan zal ik u by den Marquis brengen.

DE RIDDER.

i'Ioe? zal ik van daag daar ontfangen worden?

Ik

Sluiten