Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LISTIGE.

de barones.

Ja zeker. Vertrek nu.

laure T te, ter zyde.

Wat ben ik voldaan over my zelve! — want nu heb ik evenwel niets dau de waaiheid gezegd.

VI RDE TOONEEL.

de barones, belinde. de barones.

Kom toch by my, waardfte Belinde, ik heb u zeer veel aangenaams te zeggen: ik verbeeld my dat. gy thans niet meer twyfelt of de zaak voordgaat.

b e l i n B e.

Heeft de Marquifm u dan haar woord gegeeven ?

de barones.

Nog niet; maar zy liet my weeten dat de beflisfing

aan

Sluiten