Bedenkingen over de beoeffening der rechtsgeleerdheid, benevens vier verhandelingen over wysgeerige stoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar