Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v°orrede_

*"

ff*' ^ * ™> «M» darte ge. heefe ntt verplaats wcri> Het „ w> fc £

" ~ > °VCröaan *~ •*» ™ «rmg,w der

u,Trc "dnig sdC8cn: dcn - «L.

«el. Onder den hoogfcn fchijn van fcidd ka„ — onfchnldig zijn. De gcbn ,ker fe

te eerte getal i,et deel, hec ander do „ttvdé van deZe »hg3ve, „ „é[

dat tusfchen C ) faat ^ j ,

^ J itaat, de bladzyde der voriee uitgave aankondigt.

N' Ö I N L ó P E K.

Alkmaar, deli xii. van Wintermaand

iï D C c X C ï.

11 e*

Sluiten