is toegevoegd aan uw favorieten.

De gesprekken met Emilia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MET E M I E I A. 231

/

frmpper haar vertelde dat hy de werkbaas van Mevrouw de Hertoginne D' * * * was, werd zy zo bleek als de dood : een oogenblik daar na zeide zy tegen hem , dat zy zyn verzoek niet kon aaimeemen , om dat zy daar ten huize te ver van haare zaaken was ; pakte haar kleine bagage , en verdween met haare kinderen.

emilia. Moeder, nu begint de zaak van belang te worden.

moeder.

Zo dagt de Baas er niet over; hy zag haar vertrekken , en bekommerde er zich niet meer mede.

emilia.

Misfchien zyn de wagenmakers zo nieuwsgierig niet naar historiën als ik ben?

moeder.

Toen nu Mevrouw de Hertogin, door dit voorval, daar in huis trad, was het een veertiendagen geleden dat deeze arme Vrouw, met haare drie kinderen , weêr by hem te rug gekomen was; maarzo vervallen , en zo verarmmoedigd, dat elk, buiten deezen man, zich daardoor getroffen zoude gevoeld hebben.

emilia.

Zyn de wagenmakers hard, of mededogend?

moeder.

Pat weet ik zo byzonderlyk niet, myn kind; ik -P 4 hoop