is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Dertiende deel. Vervolg der gebeurtenissen des jaars 1784 en 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-BESCHRY VING. 255

doch deed men wel ras zien, dat het voorgewende geenzints het bedoelde was, want nauwlyks had het Oostenrykfche Gouvernement deze opening ontvangen, of de Keizer liet betuigen, van alle verdere eifchen af te zullen zien, wanneer de Schelde van de zyde der Republiek wierd open gefteld, en de fcheepvaart en handel voor de beide Indien aan zyne Majefteits onderdaanen toegeftaan; met bepaaling der grenzen van Vlaanderen, zodanig als.die gefteld waren by den overeenkomst van 1664, onder genoegzaame voorbehoeding tegens alle verdere hindernisfen aan de ftroomen in die Landen, ontruimende de Iterktens Lillo, Liefkenshoek, de Kruisfchans en Fredrik Hendrik. Als dit eerst van de zyde der Republiek was ingewil, ligd, dan zoude zyne Majefteit deszelfs rechten op Maastricht, het graaffchap Vroenhoven, benevens hetOvermaafche, en de gevorderde geldfommen , hoewel met vernietiging van de tegenvorderingen van de zyde van dit Gemeenebest, vaaren laaten, terwyl de verdere verfchillen, gelyk ook die van de grenzen van Bra-

band,

[784.