Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1780.

I56 VADERLANDSCHE

neemen der twee beitellers van deeze brie» ven niet voor üums, maar voor liamwh was geregeld geweest: zo ras op den icAn des nagts , het befluit tut den oorlog was genomen, zag men reeds op den 20^en het Manifest in het licht, ten bewyze, dat deeze ganfche toeleg reeds was bewerkftelligd, cn nu eene te ontydige geboorte moest ontfangen, om dat het Hof berigt had gekregen van Nederlandfch toetrecden tottie gewapende onzydigheid, waar van de tyding op den ió^" van deeze maand bekend was geworden, zo dat het door dien uitflap zig moest dekken tegens dc nadere verklaring van hunne Hoog Mogende : niet te min bleef het oogmerk van 's Lands hooge Magten, om, hoedanig ook de gevolgen mogten zyn , het fluiten van dat verbond met de Noordfche Hoven., aan Groot Brittannie te informeeren, en d^n afgezant daar toe te gelasten, zo dat de Graaf van JVeldrrm, volgens dit bevel, dat hy in den nagt van den 2J en ^o^nontfing, alvoorens eenige poging deed, om die verklaaring der aangenomene verbintenis tot dc gewapende neutraliteit, en de Staatsbefluiten wegens de zaak der Stad Arnlterdam,' met een brief .«« , aan

Sluiten