Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

}77&

Verzaameling<ler Dub fcbe Troi pen.

Nieuw Plan tci beteuge ling vai

Aneriki

24 VAD ERLAND sche

. gen, want het behoud van 't Vaderland vor= " dert het.

Engeland, by Hun Boog Moog. de gevraagde Scbotfche Brigade 'niet verkrygende, flaagi- de nogthans gélukkiger, by de Brunswykfcbe en Hesfenkasfelfche Hoven; dagelyks vertrokken 'er Transporten naar Stade en Haarburg, alwaar de verzamelplaats ter infcheepinge was. De Koning betuigde , in het Parlement, dat de Wysbeid, cn goedertierenheid, van Hem vorderden, om, door deze, en meer andere albeflisfende pogingen , een fpoedig einde te maken van de Amerikaan, fche wanordens; daar wierd derhalven een plan van operatie bepaald;, ten einde alle de , Steeden en Zee-plaatzen , langs de kust van i Nieuw-York tot Gcörgie toe, te bombarderen, en, van afftand totafftand, forten op te rigten, om het land, van 't Noorden tot aan 't Zuiden , te beveiligen: — de. Colloliel barnes wierd met deze uitvoering belast. Dus" zouden de toe- en uitgangen van die uitgeftrekte Gewesten afgeflooten, het ge• bouw ter bedwinging voltooid,en dierbaare vryheid geboeid worden, nu moesten de Volkplanteren, uit vteeze voor zulk een Kolosnabeeld, hunne voeten in de boeien ftec-

ken:

Sluiten