Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefchiedenis der Duitfchers. I Tijdvak. 23

thands Frankrijk heet, alwaar zij zich met de Teutonen verèenigden. De Romeinen, die gewislijk verlooren fcheenen, zoodra deeze onwederftandlijke en ontelbaar groote krijgsbenden , bij welke zich noch Helvetijche en Gallifclie Volken voegden, in Italië drongen, werden nog éénmaal van dezelve geflagen bij den Rhodanus , welke rivier tegenwoordig de Rhone heet: en nu lag Italië voor de vijanden open. Toen werd hun de beroemde en gelukkige Romeinfche veldheer Marius tegengeweld. Hij verfchanste zijn leger, en wist zeer zorgvuldig een treffen te mijden, opdat zijne foldaaten langzaamerhand aan de geduchte gedaante der Duitfchers, hunne groote en met dierenhuiden bedekte ligchaamen, hun krijgsgefchrei en hunne wapenen gewoon mogten worden. Dit hielden de Teutonen voor een bewijs van vreesachtigheid, trokken, voorbij het leger van Marius, naar Italië, en vroegen, al fpottende, zijne foldaaten: of zij te Rome ook iets te heitellen hadden?Doch Marius volgde hen fpoedig op de hielen, en bevocht bij Aqua Sextice Cthands Aix in Provence) over hun de volkomenfte overwinning. Ondertusfchen waren de Cimbers naar het tegenwoordige Duitschland terug getrokken, en door het, thands zoo genoemde, Tijrol in Italië ingedrongen. Toen de Romeinfche legermagt, welke, ter befcherming van dat gewest, agter den Atiefis ("thands de rivier Adige') ftond, de Cimbers, bijna nakend, in 't midden van den winter,van de hooge met ijs en fneeuw bedekte Alpen zag ijlen, en , gelijk reuzen, verbaazende ftukken van B 4 rot-

100 jaaren vóór, en aco na de geb. van C.

Sluiten