is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefchiedenis der Duitfchers. VI Tijdvak. 401

zijn graf gereed gemaakt; aldaar legde mei hem met doodskleederen in een kist rondom hem Honden zijne huisdienaars me brandende fakkels; de geestlijken zongen ei baden voor de rust zijner ziele; hij bad, bit terlijk fchreijende, mede, en, ten laatften, wen zijn kist met gewijd water befprengd. Doel door dit bijgeloovig bedrijf had hij zijne ziel en ljgchaamsvermogens zoo fterk ingefpan nen, dat hij, kort daarna, daadlijk ftierf. Weinige vorften hadden zoo veel menfchen kennis en bekwaamheid om gefchikte perfoo nen te kiezen ter bereiking van allerleije oog merken , als Karel. Hij was on vermoeit werkzaam, uitneemend Staatkundig, en eer geoefend krijgsman. Doch de middelen, waarvan hij zich ter bereiking zijner doelëinder bediende, waren niet altijd met braafheid er trouw overè'entebrengen: een gewoon gebrek van hun, die, gelijk hij, door onverzaadlijke heerschzucht bezield worden.

X. Nu was de grond gelegd, waarop de Duitfchers, met meer fpoed dan ooit, eenige andere Natie , het nieuwe gebouw hunner gelukzaligheid voltooijen, dat is, veel geruster, befchaafder, wijzer, deugdzaamer, geleerder, vernuftiger, en in alle foorten van genoegen en fchatten rijker konden worden , dan zij anders geweest waren. Want een zeer groot gedeelte van hun had zich van de lastige banden verlost, waardoor hun verftand weleer geboeid was; en alle de overigen konden dit voorbeeld volgen, wanneer flechts ieder zijne gaaven en bekwaamheden, thands door de Cc 5 vei-

)

l Van het

, jaar 1500 ' tot 1648 c na de geb, l van C.

i 1

l

De Duit.

fchers maaken ,.in de eerfte jaaren na den dood vaq Karel den v, niet veele vor« deringen.