is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Üefchiedenis der Spanjaarden. III Tijdvak. 41$

invloed. Van de hulp zijns halven broeders $ Don Jan, of prins Joannes, een' Staatkundig' en dapper' vorst, durfde hij zich niet* gelijk hij wel wenschte, in het Rijksbeftuur bedienen. 1 Karel was van- ligchaam en geest zwak. Daar hij geene kinderen had* hebben de overige vorften van Europa, bij het naderen van zijnen dood, lang beraadflaagd, wie Zijn opvolger zijn zou. Doch hij zelf benoemde , nog kort vóór zijn fterven , den kleinzoon van Lodewijk den veertienden* Philippus hertog van Anjou , tot volgenden koning van Spanje. Met hem eindigde de reeks van Oostenrijkfche vorften, die dit Rijk twee eeuwen achtereen beheerscht hadden.

XXXVÏ. Indedaad was hetzelve van zijne vóórige hoogte zeer diep vervallen, en van den rijkften Staat tot den zwakften en verachtlijkften vernéderd, ten bewijze, dat noch de grootfte fchat van goud en zilver, noch de grootfte uitgebreidheid van Landen, op zich zelve, kracht noch gelukzaligheid kunnen verfchaffen, wanneer geene wijze regeering daarvan een algemeen nuttig gebruik te maaken, en de onderdaanen ten dien einde wél te leiden weet. Zij hadderi , wel is waar, de loflijke hoedanigheden , waardoor zich da Spanjaarden weleer zoo veel aanziens verwierven , niet gantsch verlooren, doch het burgerlijk verval van den Staat had, gelijli altijd, ook bij hen zekere verzwakkingen eene bijna volflagene verdooving der belangrijkfie gaaven en bekwaamheden ten gevolge D è % . Schöör

Kakel li. St in't jaap 1700.

Toeftand

der Spam jaarden itl de 17de eeuw;

I