Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIJDREEKENKUNDIGE

TAFEL

VOOR

DE ITALIAANSCHE , FRANSCHE } SPAANSCHE en PORTUGEESCHE GESCHIEDENISSEN.

j. n. d.

&.V.C. |

400 ALARtcH , koning der Westergothen, doet een

inval in Italië. 407 De Wandaalen, Alaanen en Sneven vallen ia

Gallië.

409 Hunne inval in Spanje.

4x0 Rome wordt door Alarich geplunderd.

412 Westergothen in Gallië.

414 Bourgondiërs in Ga/ite'.

416 Wallia, koning der Westergothen in Gfl/Kè" en env. Spanje.

De Sueven in Spanje en Lujïtanië. 452 Nadere aanleiding tot den oorlprong van ^ï»

I 476 Odoüker , koning der Herulers en andere Duit» ' fchers, brengt het Romeirfche Rijk in üta/iè*

| ten val.

I 481 Dood van Childerich, koning der Franken.

| 486 Klodwig, koning der Franken, vernietigt de | Romeinfche heerfchappij in Gallië.

I 493 Thodorich, koning der Oostergothen, brengt I de heerfchappij van Odoüker in Italië ten

val.

i Klod-

Sluiten