is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER.

433

Poolfche Kroon j verkrijgt haar weder. 236" env.

Augustus UI, koning van Poolen. VI. 241.

Auto-da-fe in Spanje. IV. 422.

Avondmaal van Jesus. II. 23* Veranderingen van hetzelve. . 107.

Awaren in Pannonië. Vl. 262.Bi

Baarden der Rusfen worden

verkort. VI. 84. Baber, mlcan, ftichter van het

Mogolfche Rijk in ïndië. II. . 49i.

Babijlonibrs. Hunne gefchiedenis. I. 82. Hun eerfte Rijk. 83. Het tweede. 87. Hunne kunftei . 90 env.

Bacon (Frans) , een groot Engelsch wijsgeer. V. 149.

Bacon (Roger) verbetert de geleerdheid in Engeland. V. 8S-

Bajonnet; Uitvinding daarvan.

IV. 247. Balsemen. Zie Lijken.Bambousriet. In China wordt

van hetzelve papier bereid. . VI; 385.

Bank in Venetië. IV. 79. Barbaro (Hervjijl), een Vene-

tiaansch ge/eerde. IV. 79. Barden der oude Duitfchers.

■ m' ?3'

Bartlolinï (C. en T.), Deenfche artfen V 350.

Batavi cen overwinnen de Romeinen. III. 61.

Bai jle , een Fransch wijsgeer. IV. 255.VI. Deel*

Beatrix, koningin van Hungarije, VI. 318 env.

Beda de eerwaardige. V. 14.

BéoEvaarten. Derzelver oirfprong. II. 87.

Beelden. Verëering derzelven onder de Christenen. II. 102.

Beeldhouwkunst der Aegijptenaaren. I. 149 eriv. Der Grieken. 191.

Beeldschrift der Aegijptenaaren. I. 143.

Behaim. Zijne verdiensten teri aanzien der zeevaart en ontdekking van nieuwe Landen.

, HL 378.

Beijeren. Vroegfte gefchiedenis van dit Land. III. 564. Het keurvorstendom in hetzelve. 562 env.

Bel (M.J , aardrijk?- en gefchiedbefchrijver in Hüngw rije. VI. 367.

Beleedigingen. Hoé werden zij onder de oude Duitfchers geftraft? III. 139.

Belgrado, door de Turken vruchtloos belegerd. VI, 304. Weder met Hungarije verëenigd , en van hetzelve op nieuw afgefcheurd. 357.

Bethlen (G.) , vorst van Zevenbergen. VI. 347 eriv.

Birger jarls. Zijne verdienften ten aanzien der Zweiden. V 383 env.

Birgitta, een gewaande heilige in Zweeden. V. 391.

Bikqn, hertog van Koerland, VI. 120,

Bisdommen Stichting van dezelven in Duitschland. IHi 196. en 243-

E s bh-