is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER.

Bubgürstahd is in den beginne in Duitschland min geacht. Ut 253' Wordt aanzienlijker. 274.

Buknet, een Engelich gefchiedfehrijver. V. 242.

Buskruid uitgevonden. III 341. Gevolgen deezer uitvinding 343.

BuskRUIOSAMENZWERIJXG in Er.-

geland. V. 159. Butler , een Engelsch dichter.

V. 215.

Bijgeloof der Christenen. Deszelfs oirfprong. II. 84 env.

C.

Caoix. Bouwing van deeze ftad. I. 103.

Cadmus voert het Griekfche letterfebrift in. I. 182.

Cesar (J ), een groot Romeinsch veldheer. I. 416 env. Zijne regeering en vermoording. 431-440-

Calais. Grootmoedigheid van eenige burgers deezer ftad. IV. 172.

Calixtus, een Duitsch Godgeleerde. III. 429.

Calmarsche verëeniging van het Noordfche Rijk. V. 310 en 395 env.

Camerarius, een groot Duitsch geleerde. III. 437.

Camill. Deszelfs gefchiedenis. I. 377 env.

Camoens , een Portugeesch dichter. IV. 472.

Cana2n , door de Israëliten vetöverd. I. 64.

Canitz, een Duitsch dichter, lü. 467. env,

Canut di groöte, voert het

Christendom in Deenemarken'm. V. 285.

Capet (H-), hertog van Frankrijk, wordt koning. IV. 147.

Capistrano , een krijgshaftig Frimciskaaner. VI. 304

Carblina , een Engelfche Volkplanting. V. 202 tnv.

Carthagërs. Hunne gefchiedenis. I. 154 Koophandel en zeevaart. 157. Oorlogen met de Romeinen. 161. Godsdienst 169.

Carthago. üeszelfs bouwing. I. 155* Val. 167 en 404 env-

Casas (Las) , een menschlievend gecstlijke. IV. 360.

Casimir de groote , koning van Poolen. VI. iös*

Cassander, een Dni'.sch Godgeleerde. III. 429.

CastiliS. Gefchiedenis van dit koningrijk. IV. 325.

Cato de oude. I. 406.

Cato de jonge, 1. 419. Wil de vrijheid van zijn vaderland niet overleeven. 436.

Cebes. Zijne fchets van het menschlijk leeven. I, 283.

Cecrops, koning van Athenen. I. 181.

Celtes , de eerfte bekroonde dichter in Duitschland. III. 37i.

Censors der Romeinen. I, 376. CenvANTis, een vernuftig Spanjaard. IV. 409. Chald^ers. Naricht van hun.

I. 90 env. Chaucer , de vader der Engeh Jche dichtkunst. V. 87.

* Cjbem»