Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si2 kabinet van nederlandsche

het fmalst langs de gehele kust zyn, heeft het Noordwyk binnen ten zuid-oosten. Volgens de meeting van f. de roos, ordinaris landmeeter van Rhynland, legt Noordwyk op Zee van Noordwyk linnen 527 roeden, van Zandvoort 4206 roeden, van Katwyk op Zee 1435 roeden, van Leiden over Rhynsburg 3326 roeden, over Cktfg'^.tf3252roeden , over Oestgeest en de postbrug 3301 roeden , en langs de trekvaart 3058 roeden.

Noordwyk op Zee is een tamelyk dorp, maar in genen deele te vergelyken met Noordwyk binnen. Zie de aantekeningen van den Burgemeester j.orlers, in zyne befchry ving der ftad Leiden. Volgens het quohier der jaarlykfche verponding, na het redres van het jaar 1632 , moesten Noordwyk binnen, Noordwyk op Zee, LangeveldenOfhemtQ famen voor 390 huizen en 1604 morgen, 496 roeden, eene fomma van 7783 guldens, 2 ftuivers en 10 penn: jaarlyksch opbrengen.

Toen de Heer jan van Noordwyk, Ridder, als Ambagtsheer van Noordwyk, en eenigen der gegoedften aldaar, aan den Graaf van Egmond, Stedehouder van den Roomfchen Koning maximiliaan, en philippus, Aartshertog van Oostenryk, als Graaf van Holland, in hetjaar 1490, vertoonden en te kennen gaven: ,, hoe dat,

overmids de armoede van hun luyden, ende ,, die woonachtig waren binnen de Parochie ende ,, Ambachte van Noortich voorfz. hun luyden „ niet wel mogelycken en was te vervallen of te „ furneren heuren taux , cote , ende partye „ van den fub ventien, ruiter-penningen, fcho„ te, ende andere ongelden ende lasten, daar fy „ jegenwoordelycken in gehouden waren, ende ,, alle dage meer worden, fonder 'sGraven hul„ pe ende byftant, van te mogen fetten, ordon-

5, nee-

Sluiten