Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• en kleefsche oudheden. 25

van amstel, de eerste, welke de goederen van Mynden bezat, mauryn, liet na

Dirk van der Does, Schildknaap, gehuwd met clement ia van Santhorst, dochter van Philips van dien naam, by welke hy naliet , Mauryn ms der Does, deze hield, in den jare 1351, de party van Keizerin margv retha tegen haren zoon willem, doch hu verzoende zich met hem. In het jaar 1354 was hv by den Heer van er ede rode in den oorlog tegens Utrecht, werd by Oudewater gevangen genomen en op groot rantzoen gefield, zo dat hy velen zyner goederen moest verkopen. Echter fcnonk Hertog albrecht hem weder anderen m het jaar 1397, Hy was gehuwd met lysbet van voorn, eene dochter van albert van voorn, en had, onder andere kinderen, bv haar J

Mauryn van der Does, eerst gehuwd met jn. vanderWoude, en vervolgens met de dochter van den Ridder f o.y wan Dochem; hy flierfzonder nakomelingen, en werd opgevolgd door

Hu go van der Does, twede zoon van dirk van der Does en c l e m e n t i a van Santhorst • hy huwde in het jaar 134J met n. saayt van derleede, by welke hy, onder andere kinderen, naliet

D i r k van der Does, gehuwd met h e n r i c a van Heenvhet, nalatende byhaar, behalven eenige andere kinderen, zynen opvolger

Hendrik.van der Does, ten echtgenote nemende, te Vlaar dingen, machtelt vran ken, dochter van isaac vranken, over. lydende in het jaar 1426, en nalatende verfcheiden nakomelingen, waaronder

Dirk van der Does, deze had tot zyne eerste B $ ge-

Sluiten