Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kleefsche oudheden. 329

der en diaken, het Euangelie, en ftierf als geestelyke in het jaar 1505.

De regeering van Woudrichem beftaat in eenen Bailluw , twee Burgemeesteren , zeven Schepenen, eenen Secretaris, eenen Thefaurier, zynde de oudfte der twee regeerende Burgemeesteren, en in negentien Oud-raden,

de stede

LEERDAM.

In holland.

Het yzer van rademaker deeldt ons, inde i64fte prentverbeelding, de af beelding mede van een zeer oud poortje der kleine ftad Leerdam, welker oudheden wy thans voornemen kortelyk te befchryven.

Zy is eene aangename kleine ftad in Holland; niet verre van de grenzen van Gelderlands Utrecht, gelegen aan de Linge, omtrend een half uur van Aspercn, en even zo verre van Heukelom, welke drie kleine fteden te famen eenen driehoek uitmaken. Leerdam heeft eene langwerpig vierkante gedaante, en hoewel van weinig aanzien, is het nogthans met den tytel van een Graaffchap vereerd. Deze kleine ftad maakt een gedeelte van het oude Graaffchap vznTeysterhand uit, hetwelk by deszelfs fcheuring aan het huis van Arkel is ge. komen, welks Heren het als een leengoed uitgaven.

x 5 Abr.

Sluiten