is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kleefsche oudheden. 1C3

HET SLOT

TE HEMMEN,

in gelderlandj

BEHOORENDE AAN DEN BARON VAN LYNDEN tot HEMMEN.

fjct Slot van Hemmen, waarvan de bygevoegke 27511e Prentverbeelding , even gelyk de voo* rige No. 274, waarfchynlyk uit het Werk van butkens, Annales de la Maifon de Lynden, genomen is , was voormaals aldus; doch is thans in eene geheel andere gedaante, zynde in den jaare 1757 uit den grond nieuw opgebouwd, en vertoonende thans een van de fchoonfte moderne Kasteelen van Gelderland.

De hooge en vrye Heerlykheid van Hemmen is in den jaare 1361 in 't Geflacht van Lynden gekomen, door aanhuwelyking van een jonger Zoon uit dat Geflacht, met een Erfdochter van Hemmen, federt welken tyd het nog tot op heden in dat Geflacht gebleeven is.

De Geleerde cüferus is in deeze Heerlykheid gebooren ; zynde zyn Vader geweest Landfchryver van 't Ampt van Over-Betuwe, en woonde toen alhier.

Deeze Heerlykheid was voormaals een vry Keizerlyk Leen; doch is in 't jaar 1657 het eerst tot een Leen aan de Staaten der Provincie L 2 op*