Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-BES CH RY VING. 3?

Voor het overige fchetften zyne Hoogheid, en de Raad van Staaten, de gefteltheid van dit Gemeenebest zo gevaarlyk af, dat men niet, als met ontroering , konde gedenken aan de gevolgen die te vreezen. waren, zo het heffen of bezorgen der noodige middelen, om alle onkosten ter verdeediging te kunnen voldoen , niet met dubbelen yver ftandvastig wierde gade geflaagen, met ter zyde Helling van alle byzondere belangens ; het daar voor houdende, dat hier door alleen was voor te komen het inftorten van het gebouw van den Staat.

Nederlandsch volk wierd niet zeer ingenoomen met het verhaal, by deze petitie der noodzaaklykheden voor den jaare 1785 gebruikt : Wat baat het , hoorde men onder anderen alomme zeggen, dat de Land- en Zeemagt naar vereisch verfterkt wordt, indien 'er egter in het Staatsbeftier zodaanige influipzelen en gebreeken plaats houdert, dat, wanneer 'er bevel gegeeven wordt om uit te trekken of in Zee te loopen, naar Brest, of elders te ftevenen, die ordres van de C 3 Hoog-

I7S5-

Algemeene gedagten der ingezeetenen over de voordrage van deze petitie.

Sluiten