Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖtSTORXE-BESCHRYVINO.. 21$

fchen, dat de Heeren Staaten vaiï Gelderland tot nddenkeiimögtcngebragt wórden, en ter zyde fielden eene publicatie, waar Hoor de blóedplacafen, onder den dwingeland Philips verleend, herinnerd wierden; dat Hóogstdezelven bezadigd onderzögten 3 alles wat flrëkkeh konde tot verbetering vari den ihwendlgen Haat, als zyride het cenigfle middel, waar door het verbrooKeh vertrouwen herfteld, en de liefde des Volks tot de Regenten konde vvederkeeren.

De Heer tot de Marfch fmeekte, by zy: be regt Vaderlandfche taal; Hunne Ëd; Mog : dat zy, alles rypelyk nadenkende, den inborst ert denkensaart van de Nederlanders niet uit Het oog verloören; datzy zich te binnen bragtcn, dat 'er, van de vröegfte tyden af, ónder dit Volk metè Met geweld was te doen, gelyk de heers.; zügtige Karei de Vyfde zulks zyneri wreeveligen zoon Philips had voorgehouden by de óvergifte dezer Landen wanneer hy de Inwoóneren als de zodaanigen befchreef, die wel geleid maar niet gedwóngen wilden zyri.

De ganfche toedragt van zaaken in dit Q t Ge.

i78Ó._

Sluiten