Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIST ORIE-BES CHRYVISGs 243

ingericht tegens die van Holland, enbragt g HunEd. Gr. Mog. dus, als van zeiven, J--Z_, tot het onderzoek van de hevelen aan den Generaal Major van Rysfel gegeeven, waar "over zy zich zo zeer beklaagden, doende dezelve in allen opzigte voorkomen , als itrydig tegens het verbond van Unie, met'die haatelyke byvoeging, dat de Heeren Staaten van Holland, daar door, dien geheiligden band zouden willen verbreeken, een vyandelyken aanval op het grondgebied der Heeren Staaten van Utrecht in den zin zouden hebben, en alzo die van Gelderland zouden nood-» zaaken, zich met hoogstdezelven te verbinden tot eene onderlinge verdeediging tegens hun Ed. Gr. Mogende,- vervolgens daar by te kennen gevende, hoe zy voorneemens waren, door middel van zodanige redenen, het Bondgenootfchap te? gens Holland in de wapenen te willen jagen.

Doch de meerderheid der Hollandfche ftaatsleden betuigde zich volkomen onfchuldig te willen houden aan alle de verwarringen, die, langs dezen weg, in hef

Sluiten