is toegevoegd aan uw favorieten.

Janus. 1747.-1787.- Suum cuique

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JANUS.

»747-

SUUM CUIQ^UE.

N°. 15.

Maandag, den 2den April. BERICHTEN uit

^*Je u n end a al , den ijlen April. De befaamde Jood de Mendax heeft, op den 20 Maart jongstleden, wederom eene proef genomen met zijnen meer en meer geperfeffioneerden wind-bazelmolen , op het creativeld alhier, in tegenwoordigheid van duizenden aanfchouwers ; de reüsfite ging alle verwachting te boven, en het geweld der Machine, die eindelijk geheel door den vang liep, was zoo verfchrikkelijk, dat de omftanders, uit vrees van in derzelver draaikring medegefleept te worden, goedvonden , zich te verwijderen. De dappere Mendax echter heeft eenen ilag van den molen weggekregen , welke van zulk eene verbazende uitwerking was, dat men wanhoopt, hem ooit hier van herfleld te zien : en offchoon het geen onvermakelijk gezigt was , dien Konftenaar , door eene metabachique infpiratie, op de vleugelen zijnes windmoler.s verheven,

O de