is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport over den staat en de middelen ter verbetering der laagere schoolen [...] by den Raad der gemeente van Leyden ingeleverd 28 junij 1796

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 74 >

van daglicht voorzien te zijn. Ten anderen, moeten de ra amen , zelfs onder fchooltijd , kunnen openftaan zonder tocht te geven. Schuifraamen, waar van het bovenfte na beneden fchuift, of om zijn as ronddraait, zo als b. v. te Amfterdam in het vrijwillige werkhuis, worden hier toe, door deskundigen, aangepreezen (/). Tenderden moet er des winters, om alle ftooven , als fchadelijk voor de gezondheid, te weren, in één of twee ruime fchoorfteenen kunnen geflookt worden. Laatfte/ijk behoort er in de nabijheid een verblijf te zijn voor den Oppasfer, een geheim gemak buiten het School, en een kamertje, om, in gevalle van ongehoorzaamheid of luiheid, een Schoolicr, voor eenige uuren, te kunnen opfluiten. — Zulk een vertrek voorzien van een paar catheders voor de Meesters; van zo veele met oordeel gemaakte tafels en banken voor 20 of 30 Kinderen , als er gevoeglijk ftaan kunnen; van eene afgefloten bergplaats voor boeken en ander fchoolgereed». 1'chap; mitsgaders van eenige zwarte houten borden, zou, onzes inziens, eene gefchikte fchoolplaats kunnen opleveren. Betreffende het getal dier Schooien dit zou, mits de vertrekken zelve, in voegen voorfehreven, ruim cn luchtig waren ingericht, cp het tegenwoordige kunnen bepaald blijven. Met getal toch der Kinderen is thans tusfchen de zeven en agthonderd. Dit kon ze« kertfjk, ook door het bijkomen van Armen-Kinde-

(/) Z'.e Verhandelingen van het Zeeuvjscb Genootfebafl £, 37. p, 35, gcli.k mede pas. 452.