Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354 «fe»

gen, gelijk uit Stvdey, Bruchr (Des Landes) histoire cru tique de la phiiosephie, Mshers, Eberhaid, en meer anderen, vooral ook R. Cudwonh, T. Burnet, en A. Genuensis, t. V. — met den eersten opslag blijken kan.

Over den invloed van dien zetre el: niets uit niets; in de forming der godheids idee, P. C. Reinhard, 1. c. p. P5 folgg.

(195) K. H. Heidenreich, philos. der nat. relig. II. p. 158 folgg.

(196) Om h;er in een grondwettig onderzoek van Spinozaas bepalingen, grondbeginzels en betogingen, hiertoe betreklijk, te treden, is niet het doei dezer bedenkingen; — ook niet ter volledige staving der tegenstelling. Hoe Spinoza hier eene oneindi e eindigheid moest aannemen; — hoe hij subjectif met objectif verwisselde, enz. toont F, H. Jacobi, 1. c. p. 107 folgg. en Af. Mendelssohn

ibid. p. 92 folg. K. H. Heidenreich, philos. der nat.

iel. I. p. 264 folg, — Het denkbeeld van schepping uit niets, wordt ook tegen Spinoza uitvoeriger gehandhaafd•, door dien zelfden, aldaar, II. p. 156 folgg Meer anderen zijn boven reeds, en te voren genoemd.

(197) Over het denkbeeld van schepping uit niets, als ons bevattelijk , god waardig, - der reden overeenkomstig, en het verstand bevredigend, enz. K. H. Heidenreich, l c. IL p 152-175, als ook L p. 42 folgg.

waar hij over het echt begrip der godheid handelt

F. H. Jacobi, I. c. p. 410 folg.

(198 ) J. G. H. Feder, rautn und causs. p. 232 folg.

—- K. H. Heidenreich, 1. c. I. p. 269 En wat zou

4k dus zeggen van atheisme! Hier verheft zich het driest

Sluiten