is toegevoegd aan uw favorieten.

Van wederwerkingen in den staat. (Politieke réactien.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 Hoofdst. V. der schrijveren gedrag

Het zij echter verre van mij te betwisten dat ook deze foort van fchrijvers mannen oplevert die weleer aan de goede zaak wezenlijke dienden bewezen hebben; maar het fchijnt, als of zij de gewoonte van ftrijden zodanig aargenomen hebben, dat ze het worftelperk niet verlaten kunnen. Zij zijn er als het ware hoogmoedig op, de geregelde orde van zaken even zo wel aanteranden en te ondermijnen, als zij weleer het ftelfel van list en geweld beftreden. Zij kunnen even min de waarheid en deugd ongemoeid laten als voorheen de valschheid en ondeugd. Onverfchillig hoe zij hunnen moed koelen en misbruiken, fchijnen zij er op uit te zijn denzelven alle hoegenaamde waarde te benemen. Zij kreunen zich aan gene berekening der graden van nut of onnut; en hunne eigenlijke zaak is niets dan wederftand als zodanig. O rampzalige misvatting! die den prijs van tegenftand in den tegenftand zeiven zoekt; die er eer infjelt om zich als tegenftander te vertonen, terwijl nogtans de waarde, zo wel als de eer van allen tegenftand, alléén in het oogmerk van denzelven gelegen is.

Deze fchrijvers kunnen het den loop der

om-