Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B E E ' L S E B U B. |g

K LAP W I E'K.

Kijk, daar'ben. ik waaragtig van aangedaan.

De traanen komen mij in de oogen. 't Was ie

wenfchen dat alle- Committés zo waren.

LUCIFER.

'Maak ons niet weemoedig, BurgerI ep deezengc-; Wigtigen post hebben wij fterkte van ziel noodig.

KLAPWIEK.

Dat geloof ik. —— Nu, onze lieve Heer ondwftcunt u ook merkelijk.

BECLSEBUB.

Adres aan alle onze Committenten. Maar,

Burger'. vermits wij overkropt zijn met de belangrijkfte ftaatsbezigheden, zouden wl| verlangen, dat gij tot de zaak kwaamt, die gij ons zoud willen . voordellen.

KLAPWIEK:

Wel, Burger! wel met zeer veel pleifier; wel foei i ik zou geen rechtfchapen Vaderlander wcezen, wanneer ik u, door mijn pispraatjes, den tijd ontflal, die geheel aan de Natie toekomt.

Sluiten