is toegevoegd aan uw favorieten.

Lucifer en Beëlsebub, of Het drommelsche committé. Van raadgeeving. Klugtig blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?S LUCIFER en-

lucifer.

Op dezelfde wijs als zij alle uwe Godgeleerde ilelzels overéénbrengen.

BEëLSEBUB.

Wees gerust: zij zullen het eerfte met genoegen

hooren, en gek genoeg zijn , om het laatfle al

fidderende te gelooven.

catechiseerlenden.

Ik ben overtuigd, dat gij gelijk hebt. •— Wij zullen het bewerkftelligen , en wanneer het wel gelukt, dan is, •— en de Kerk, — en het Vaderland, en •ns traftement behouden.

LUCIFER.

Ik verzeker u het zal wel gelukken.

catechiseerlenden.

Mijne Heeren! ontvang mijne dankzegging en mijnen zegen. Ik ben uw ootmoedigen dienaar en

Broeder in den Heere.

ELF-