Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IJ2 LUCIFER e~n B E fi LS E B ü B.

weezen, dat de Baan hier maar gansch niet klaar was geweest. Ik liet daarom mijn aangenomen gedaante vaaren, en plaatfte mij onzichtbaar, op de poeijer'doos van het vertoórnde Meisje, dat welhaast in haar Kamer wede: te rug kwam; rood als vuur; hekreeten en gehavend, en meer vloeken en verwenfehingen over den Barbier, uitbraakendc, als 'cr, zedert de fchepping der baarden, over alle Barbiers, van alle tijden en Volken , zijn uitgefproken geworden. Zij wierp zig in een wanhoopige geftalte in haar fauteuil.

Het leed maar weinige oogenblikkcn, toen de eigenlijke vleeschlijke Barbier het Kasteel kwam opzukkelen: de kramp had den armen Drommel derwijzen getroffen, dat hij niet dan met pijnlijke en langzaamc treden kon voortkomen. De deur der Dame ftond open. Hij keek 'erbinnen en zei zagjes: Fanny'. ik zal u waarfchmnven, als de baan klaar is. .

Vermits de geweldige napijnen , eenige misljjke trekken op zijn gelaat formeerden, en Fanny dit noodwendig als een befehimping over het gebeurde moest opvatten, daar zij hem voor- den zeifden Perzoon nam, kon het niet mtsfirfl , of zij moest in een

Sluiten