Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 De DÜOD van LODEWIJK XVI.

VIERDE TOONEEL.

lodewijk- santerre. twee secretarissen-, wagten.

een secretaris, leest,

,, Lodewijk Capet wij brengen u de acta „ N° j6. 17. 18. en 19. i». Gij zijt verklaard „ te zijn een Verraader van uw Vaderland.

20. De Natie heeft uw appel verwor„ pen. . . . 3°. Gij zijt ter dood verwee„ zen en men heeft goed gevonden, dat „ uw vonnis binnen vierentwintig uuren zal

ter uitvoer gebragt worden."

h O d e w Ij k, zag tjens.

Almagtig God ! zonder tegenfpreckcn onderwerp ik mij aan uwe raads befluiten. Geef mij kragten om mijn vonnis te ondergaan. (Hij gaat naar de tafel en neemt eenige papieren.')

SANTERRE.

Indien gij nog eenige vraagen aan de Conventie te doen hebt, flaat 11 geen oogenblik te verliezen; door een overblijffel van medelijden heeft zij het uur van uwe Recbtspleeging verhaast.

l o d e w ij k.

Dit papier behelst mijne laatfte verzoeken aan de Conventie.

san-

Sluiten