Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORNAAMSTE ZAAKEN, &c.

Ridderfchap van Holland Confenteert in het Protest der Steeden wegens Haarlem. . bl. 25Q. Rotterdam (oneenigheid in de groote Kerkenraad van de Stad . ... 154,

( de Kerkenraad van ) fchryft aan de Kerkenraad van Zwol. ..... 65.

voegt zig by de Protefteerende Leden van Staat in de verfchiilen, met de Regeering van Haarlem. 260,

S.

Scheepvaart der Nederlanderen zeer mishandeld, . t 179.

Slavenhandel. . . . . . 116.

Sjoerd Talma geraakt in verfchil met de Regeering van Harlingen, het geen veel gevolg heeft 35.

Sytfe Geerts wordt door het Krygsgerigt in Vriesland van 't Hof opgeeifcht. . . 37. 't Hof van Juftitie brengt de zaaken ter deliberatie van den Staat. . . . . 28.

Spaanfche Zeemagt wordt zeer vermeerderd. 12,

Storm en Doorbraak van veele dyken in de Republiek. 20r.

Siyrum (de Graaf van) doet eene redenvoering op het Synode van Drenth. . , 43-4J,

T.

Tarif van Commercie met Vrankryk geflooten. ri.

Texel (te) het Haven-Kegc gefchonden. . 184.

Terfchelling^een West-indilch Schip wordt door de Engellchen genoomen van by . 219.

Tra&aat van Commercie met Sicilien geflooten. . .... 89.

Tra&aat van Westmunfter. . . 224.

Troupes van den Staat minder koftbaar gemaakt 15. 17.

worden gedeeltelyk afgedankt. . 31.

( verandering in de Monteering der . 22.

U-

Sluiten