Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa FELIX;

morin.

Kom, mynheer, een dronk in deezen nood Zal u heel dienftig zyn; dees wyn zal u herftellen.

Be Goitrvillc neemt den beker, welken Morin hem aanbied , aan , doch word, door zyn fterk beeven , genoodzaakt om denzelven aan eenen der omftanderen over te geeven, en dien vervolgends met beide zyne handen weder aan te neemen.

de cour ville. En waar is toch myn knecht, dien gy my zaagt verzeilen? morin.

Men draagt hem ook in huis.

de gourville.

Myn arme postiljon

Is doodgefchoten!

Hy drinkt. la moriniere. Heer! Men moet verbalifeeren '. Onthouden wy dit punt, of 't dienftig weezen kon.

de g o ur ville. (heeren.... Wat heilloos lrnd!... Hier fchynt me een noodlot te overMaar, zegtmy, waar is myn verlosfer?...

morin.

Wie, mynheer?

de gourville.

Ik weet het niet.

morin.

Begeert ge ook nog een teug te drinken?

de

Sluiten