Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O E W Y I N G.

Zy eisclit noch goud noch bloed, maar doet my kransfen plukken,

Die ze op den Helicon voor u had opgezocht.

Uw Vriendfchap wenscht myn Nimph met uwen naam te kroonen;

Een Mecenaat' te zyn van myne Melpomeen:

Myn Vriendfchap, met gebloemt' haar' dank daarvoor te toonen;

Dus kroonen zyelkaêr, dus is haar doeleinde ÉÉN! Zie haar fneeuwwitte hand uw fchild met lauren dekken,

Dus dekt zy 't voorhoofd ook van myne zangerin, Met lauwertakken, die haar 't eêlfte tooifel (trekken...

Dus vind de Vriendfchap in deVriendfchap waar gewin!

Weg, monsters! die het kleed van Vriendfchap durft misbruiken,

Om de eer eens kunstgenoots, wiens hart geen valsch. beid kent,

Uit zelfbelang, uit wraak, of fnooder doel, te fnuiken;

Weg.eer myn Nimph aan u haar kuisfche handen fchend'. Kunt gy d'oprechten glans van mynen vriend verdraagen?

Beneevelt deeze flaruw valsfche blikken niet? Wel! komt myn treurnimph dan, uit lasterzucht, belaagcn: * 4 De

Sluiten