Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORSPEL. 2$

reinhart.

Laat my gaan! laat my gaan, Lucas! — wilt gy, dat ik ooggetuigen zal zyn, dat Armantes myne lieve Nerinde aan den jongen Rykaart ■ verbind. — Ik fterf liever. —

nerinde, hem met eene tedere droefheid aanziende; Ach, wy bemindden elkander zoo wel! — reinhart, naar haar toegaande in drift. Gy kunt dan ... ja, gehoorzaam aan uwen vader t — voldoe Armantes! — gy hebt gclyk! vaarwel , — vaarwel, Nerinde! — ik gaa — een ongelukkige, als Reinhart, voegt op een vrolyk feest niet. —

karel.

Hoop het best. Zie daar! myn hart voorfpelt my iets goeds myn vriend. — Armantes is te edelaardig om twee deugtfaame gelieven van elkander te fchcidcn.

lucas.

't Zal wel fchikken! laat ons de droefheid ter zyden ftcllen — en liever die beeltenisfen befchouwen,

julia.

't Zyn de princcn van Oranje dunkt my.

lucas.

Dat hebt gy wel — zie daar Willem den Eerden — men noemt hem Vader Willem - en met recht! want bet is aan hem, dat dit Land zyne opkomst verfchuldigt

is

Sluiten