is toegevoegd aan uw favorieten.

De West-Indische Engelschman in London, blijspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 De W. I. ENGELSCHMAN in LONDON.

js iets dat bij zou komen: lieve fchepzeltjes hoe flonkeren ze. Deze konden de zaak wel doen gelukken.

belcour.

Indedaad ?

jufvrouw fulmer.

Ze zouden haar de uwe maken voor altoos.

belc o u r.

De drommel haal ze dan dat ze aan een a* der behooren! en evenwel zou ik mijn hart kunnen overhalen om ze aan de deern te geven immert zon ik zweeren kunnen dezelven verloren te hebben.

Jufvrouw fulmer.

ienJazi u°e Z0°' ZCg dat Ze u uit de ZEkeefl°-

belcour.

De g,,g ] necn ^ Iliet< Het zou cene onè>r_ hjkheid zijn; geef mij die fnorren te rug Ik zal u een briefje geven op mijn kasfier&voor uubbel de waarde.

jufvrouw fulmer.

Een briefje, neen, geen briefjes op kasfiers, met waarde ontvangen, drie dagen zicht, endosfementen, protesten en alle de formaliteiten van een kantoor. Ik wil 'er niet mede te doen hebben: laat mij de juweelen en geef voor de

waar-