is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 218 ]

Gelykheid, Vryheid, Broederfchap.

Extra& uit het Register der Bef uiten van het Uitvoerend Bevind der Bataaffche Republiek.

Saturdag, den 9. Juny 1-98.

Het vierde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Ter tafel gebragt zynde N". 1. van het Weekblad, geïntituleerd de Politieke Donder, als mede N°. 7 van het Weekblad het Waakzaam Oog, én in aanmerking genoomen zynde, de voor het 'Bataaffche Gouvernement, allezins beleedigende inhoud van gemelde Weekbladen.

Is beilooten, den Agent van Juftitie aan te fchryven en te gelasten , zoo als gefchied by deezen, om het recht des Bataaffchen Volks, tegen deAucteurs, Drukkers , Uitgeevers en Divulgeerders van de voorn. Weekbladen, op de rigoureufle wyze te doen maintineeren.

En zal Extract deezes, benevens gemelde Stukken, zonder refumtie gezonden worden aan den Agent van Juftitie, ten fine vim informatie en naricht.

Accordeert met voorfz. Register.

S. DASSEVAEL.

No.