is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a OCTOBER 179%- ?*

n5ge Sententie, als het Gericht van Oostfde^Lan, «leid, op den *8. April i7-y«. tege.s den Supplunc fad geveld, wegens gedaane mishandelingen en het ÏoebSgen 'van kwetsuren aan den Perfoon van Jan \ans- — En de tweede en derde Leo zing op den *6. September en heden gefchied zynde: heelt deeze Kamer , conform het advis van voornoemde Raaden, Zfloten: het verzoek, by voorfz Requeste gedaan, te dcclineeren en te wyzen van de hand.

En zal dit be(luit, quo ad formant, worden gehouden in advis, tot dat den by deeze ^'S^i** Voordragt, omtrent declinatoire beflmten, zal zyn gefaneïioneerd.

Bv Refumtie gedelibereerd zynde, over het Rapport van de Burgers Repraefentanten Hartevelt, en Verdere by Decreet van den 16. Augustus 1. 1 Gecommitteerden ten examen van de Requeste van Mo. zes Levy Cohen, Burger en Inwoonder alhier; d.arby zkh beklaagd hebbende over het SchoenmakersGilde van den Haag, het welk hem Requestrant ia. paar Schoenen, die hy aan de Geesc - Brug; had gekor-, en waar mede hy veilig alhier meende te mogen komen, hadt afgenomen , welke daad regelrecht aanloopt tegen de Staatsregeling, en daarom verzogt hebbende, dat aan hem de voorfz. Schoenen mogten gereftituëerd; - En zynde het voorfz. Rapport den lo. September 1. 1., alhier ter Vergadering uitgebragt

en in de Notulen van dien dag geinfereerd; en de

tweede en derde Leezing, daar van op den 24. daar

aan volgende en heden gefchied zynde:

Heeft de Vergadering, zich met het daarby voor-

geflagen Concept-Befiuit conformeerende, ook aldus

bejloten.

Aan