Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*§o 6 DECEMBER 1798.

queuën worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind tot de Fxecutie. Onderwerpende enz.

D. J. STEYN PARVÉ.

P. VERHOYSE.N.

J. LUBLINK de JONGE.

H. VAN ROYEN.

H. VAN TOMPUTTE, A.z.

S. G 'r LSMA.

VAN HOOGSTRATEN.

J. A. KRIEGER.

_ Waarop gedelibereerd zynde, heefc de Vetfradering zich met hetzelve Rapport geconformeerd, en het daarby voorgeflagen Concept-Leilu.it geamplecteerd.

De Burgers Repraefentanten Steyn Parvé, en verdere, by Decreet van den 15. October laatstleden Gecommitteerden, ten examen eener Misfive van het Gemeente-Beituur van JVyk by Duurftede, daarby verzogt hebbende geë:ucideert te mogen worden omtrent het 2. Articul fier Publicatie van het voormaalig Intermediair Uitvoerend Bewind van den 12. July deezes jaars;

Hebben ter Vergadering uitgebragt het hier na volgend Rapport:

BURGERS REPRESENTANTEN!

Op den 15. October laatstleden, is in handen van deBnrpt Repraïfentanten Steyn Pprvé, en verdere Gecommitteerden

Sluiten