is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C al5 )

GELÏ'KHEID, VRYHEID,BROEDERSCHAP.

Vrydag den 8. February 1799.

HET VYFDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID.

P R JE S 1 D E

De Burger Reprafentant

L. J.Vitringa. Aanweezig de Burgers Re-

prsefen tarnen M. C. van Hall. J. van Rees. B. S. Sinkel. G. Reinders. J. Couperus. O. G. Gorter. P. de Kanter. W. Ris. B. Wildrik. P. Verhoyfen.

A. Meurjmge.

jf. Lublink, de Jonge.

B. Ten Pol.

J. J. Schluyter.

7. G. Kramer

P. de Sonnaville.

L. T. de Kempenaer.

D J. Steyn Parvé.

E. A. Daendels.

A. Pompe v.Meer dervoort

A.H.v. d. Mey v. d. Linden

S. van Hoogftraten,

C. van Foreest. D Werner.

A. Hartevelt. L. Kniphorst. G. A. Verftege.. J. B. Blydenftein. A. J. Verbeek. N. J. Okhuyfen.

\H. van Tomputte, Az.

E. Lewe.

J. Dacosta Athias.

F. van Leyden. W. Doelman. C. Schefer,

H. Hoogewal.

P. 3' Cuypers.

d de Haan.

H. Remmers.

J. van Haeftert.

J. F. Leemans.

W. T. van Bennek&m,

\H. Verhees.

F. Gul jé.

L. van den Braak. P. Cats. J. de Win. ' F van der Borght. T. F. Schelt s

Abfent met permisfie.

va» Royen.

van de Kasteele^

Costerus.

Schimmelpenninck, G%*

Hooft.

Appelius.

Hettema.

Wegens ziekte» Krieger. van Galen. Meyners.

Zonder permisfie, Storm. Gerlsma.

q Dt