Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$?& 27 FEBRUARY 179^

den 4. der gemelde maand geflagen Vonnis, door hel Bureau ter judicature van de Convoyen en Licenten, waarby hy Suppliant was verklaard, vervallen te zya van zyne Bediening als Commis ter Rechërge, te Haarlem voornoemd, en voorts verzogt, dat hetzelve Vonnis mogte worden geannulleerd, en dienvolgens het Uitvoerend Bewind gequalifïceerd, hem Suppliant in zyne voorfz. Bediening te herftellen , en dat , hangende de deliberatiën hier over , de Executie van hetzelve' Vonnis, mogte worden gefurcheerd; tendeerende hetzelve advis, dat des Suppliants refpective verzoeken, zouden behooren to worden gedeclineerd en geweezen van dé hand;

En gedecreteerd: voorfz. Misfive en Bylage , mitsgaders de voorzegde Requeste, in originali, te ftellen in handen van de Burgers Repraïfentanten de Witt, van den Braak en Vitringa, om daaromtrent der Vergadering te dienen van Confidera:aën en advis.

Is geleezen de Requeste van Barm. Warmet%% als Vader en Voogd, over zynen minderjaarigen Zoon, Willem Warmeh, op het Echtens Hogleieén, daarby zich beklaagende over zekere lotting Sententie, in dato 24 en 28 January laatstleden, nisfehen Hendrikje Herms, op het Echtens Hö~ geveen voornoemd, als Impetrante, ter eenre, en des Req'uestrants' voornoemden Zoon, als gerequifeerde ter andere zyde, in cas pranenfe Trouwbelofte en imprégnatie; en, uit hoofde hy Requestrant, zich wegens voorfz. Sententie als Revident, jrefteld had voor zoodanige Vergadering van den Etffbel, als voor' de helfte uit nieuwe Leden zal fef&atf, 0? voor eens zoodanige:, welke tot het

liOG-

Sluiten