Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3 APRIL 1799.

839

Van Joh. Anfelmus Schif.

« Hendrik Wel jen Willemfe, Hendrik Willink

Jurriaansz., Jan Hofkes, W. van Pafchen, Gz. en Gerrit Waljen.

- Jacob de Roock en Paulus van Esfen, als

Curatoren over den Boedel van wylen Theodorus Lambert Doesburg tot Varick.

— Wouterus van Huy/leen, als Volmagtigde

van Margaretha Martha Roldanus, Wed. van Pagen, Dochter en Erfgenaame van Joh. Jac. Roldanus en Aleyda van Wynvoorden , en Jacobus Scherpencamp.

n Jan Troost, namens Gerhardina Anna

Blauw en J. N- Blauw, Erven van E. M. Blauw en Geertruida Wesfelman.

Carel Otto van Resteren.

— Jacob Jan van Ommeren en Evert Jan van

Ommeren, nagelaten Kinderen van Elbertus Jacobus van Ommeren.

Evert Jan Benjamin van Gol/leyn, admi-

nistreerend Curator over de Perfbon en Goederen van (nu wylen} Geertruyd Agnes van Gol/leyn.

—— Evert Jan Benjamin van Gol/leyn.

Otto Burgers voor zich en uit naam van Anna

van Gent. • Jacob Pronck.

Willemina v. d. Wiel, Wed. Jacob Knip-

fchaar.

- Anthony van Raay, voor zich en uit naam van Anna Cunera van den Born.

—— Ifak te Bokkel en Ryntje Hes/elink, echte Lieden; Harmen Jan van Eerden en Johanna Hesfelink, echte Lieden,4 enHendrica

Hes-

Sluiten